تبلیغات
باشگاه راگبی ملوان سپید بندر انزلی - آئین نامه انضباطی مسابقات ورزشی فدراسیون راگبی جمهوری اسلامی ایران
باشگاه راگبی ملوان سپید بندر انزلی
راگبی فوتبال آمریکایی نیست بلكه تنها دارای وجه تشابهاتی با آن میباشد این ورزش منشا انگلیسی دارد و دومین ورزش پُر طرفدار دنیاست
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


بندرانزلی مهد راگبی ایران از ابتدا تا اكنون
اولین شهری كه در دوران گذشته به طور حرفه ای تشكیل تیم داد

مدیر وبلاگ : باشگاه ملوان سپید بندرانزلی
نظرسنجی
كشور مورد علاقه شما در ملیت راگبی كدام است؟
ماده 1:
1-1) فدراسیون راگبی_ کریکت ، که از این پس در این آیین نامه فدراسیون نامیده می شود آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی خود را به شرح زیر در13 ماده ، 59 بند و 5 تبصره در تاریخ13/12/1386 به صورت پیش نویس جهت تصویب تهیه و تدوین نمود تا پس از تصویب نهایی به مورد اجرا گذاشته شود .

ماده 2 : اهداف و وظایف
1-2) حفظ و صیانت از اخلاق حسنه اسلامی و ورزشی و کوشش در جهت رسیدن به ارزشها و کرامات والای انسانی در سطح جامعه ورزشی کشور
2-2) دور نگه داشتن محیطهای ورزشی سالم از هر گونه آلودگی
3-2)پیشگیری از برخوردهای ناشایست و بد آموزی ها در میادین ورزشی
4-2) تعیین مراجع ناظر بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و ضوابط انظباطی
5-2)پیشگیری از تضییع حقوق جامعه ورزشی و افراد
6-2) رسیدگی به تخلفات در میادین ورزشی و پرداختن به موضوعات انظباطی مسابقات، اردوها ، اعزام ها و سایر فعالیتهای ورزشی مرتبط با فدراسیون .

ماده 3 : شمول
1-3)کلیه باشگاهها ، سرپرستان ، مدیران ورزشی ، مربیان ، کمک مربیان ، داوران ، ورزشکاران ، پزشکان ، کمک پزشکان و سایر عوامل دست اندر کار مسابقات که به نحوی از انحاء در جریان مسابقات و تمرین های ورزشی هستند مشمول این آیین نامه می شوند .

ماده 4 : اعضاء کمیته انظباطی فدراسیون
1- رئیس فدراسیون با حق تفویض اختیارات خود به فردی آشنا به مسائل حقوقی ( رئیس )
2- نماینده دفتر حقوقی و امور املاک سازمان تربیت بدنی ( دبیر)
3- دبیر فدراسیون مربوطه
4- نماینده دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی سازمان تربیت بدنی
5- نماینده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان تربیت بدنی
6- نائب رئیس بانوان فدراسیون بنا به ضرورت
تبصره 1 : چنانچه تصمیم گیری در مورد بانوان باشد یک نفر صاحب نظر (کارشناس ورزشی ) با اولویت آشنایی نسبت به مسائل حقوقی بنا به نظر رئیس کمیته انظباطی فدراسیون از میان بانوان انتخاب خواهد شد .
تبصره 2 : بنا به ضرورت افراد ذیل با تشخیص رئیس کمیته انظباطی مربوطه بدون حق رای می توانند در جلسه انظباطی شرکت نمایند .
1- سر پرست مسابقات ، سرپرست اردو ، سرپرست تیم بر حسب مورد
2- یک نفر صاحب نظر ورزشی با اولویت آشنایی داشتن به مسادل حقوقی به انتخاب رئیس فدراسیون
3- مسئول کمیته فنی فدراسیون بنا به ضرورت موضوع
4- مسئول کمیته داوران فدراسیون بنا به ضرورت موضوع
5- مسئول کمیته مربیان فدراسیون بنا به ضرورت موضوع
ماده 5 : محدوده اجرایی و چگونگی ارجاع مسائل به کمیته های انضباطی
1-5 ) کمیته انضباطی شهرستان نسبت به مسابقاتی که در داخل شهرستانها و بین نفرات و تیمهای داخلی شهرستان انجام می شود اعمال نظارت و رسیدگی می نماید .
2-5 ) کمیته انظباطی استان نسبت به مسابقاتی که در داخل استان و بین نفرات و تیمهای داخلی استان ، یک شهر با شهر دیگر یا باشگاههای شهر های مختلف انجام می شود اعمال نظارت و رسیدگی می نمایند .
3-5 ) کمیته انضباطی فدراسیون نسبت به مسابقات بین المللی یا بین شهر های استانهای مختلف یا مسابقات کشوری و یا مسابقات لیگ سراسری و به هر حال کلیه فعالیتهای ورزشی که مربوط به رشته های تحت پوشش فدراسیون باشد اعمال نظارت یا رسیدگی می نمایند .
4-5 ) اعمال مجازاتهای کتبی و محرومیت موقت تا سه سال و تنزیل احکام تا دو درجه به عهده کمیته انضباطی فدراسیون و بیش از آن با تاییدکمیته رده بالاتر صورت خواهد گرفت ( تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون تا سه سال نیاز به تایید کمیته عالی انضباطی ندارد )
5-5)اعمال محرومیت های بیش از سه سال و یا ابطال پروانه دائم و مدام العمر با تایید کمیته انضباطی فدراسیون و با تصویب شورای عالی انضباصورت می گیرد .
6-5 ) کمیته انضباطی می توانند در صورت ضرورت و انجام اعمالی که نیاز به مجازات حقوقی و یا کیفری دارد پس از اعمال محرومیت مراتب را برای صدور حکم حقوقی یا کیفری به مراجع قضایی منعکس نمایند .
7-5) کمیته انضباطی موظف اند در صورت در یافت گزارش ناظر داور یا سرپرست مسابقات حداکثر ظرف یک هفته جلسات خود را تشکیل و رسیدگی لازم بنماید . به هر حال عدم وجود گزارش نمی تواند رافع مسئولیت کمیته های انضباطی باشد و کمیته های انضباطی در صورت وجود هر نوع از تخلفات مندرج در این آیین نامه موظف به رسیدگی هستند .

ماده 6 :
1-6)در میادین ورزشی ، هر گونه عملی که از سوی فرد یا افراد برخلاف موازین اخلاقی و یا به منظور بر هم زدن نظم ، توقف برنامه ها و مسابقات و علیه مقررات و ضوابط ورزشی صورت گیرد ، تخلف محسوب میگردد و بر حسب مورد و شدت و ضعف آن ، برابر مواد مندرج در این آیین نامه تنبیه یا تنبیهاتی در باره متخلف یا متخلفین اعمال خواهد گردید.
تبصره 1: رسیدگی به تخلفات فنی در جریان مسابقات برابر مقررات جاری هر رشته ورزشی انجام میگردد.


ماده7 :
ارتکاب اعمال زیر ، موارد مشابه از سوی ورزشکاران ، داوران، مربیان دست اندرکاران و گردانندگان برنامه ها و مسابقات ورزشی وتماشاچیان میتواند بعنوان تخلف مد نظر قرارگیرد:
1-7)رفتار خارج از مباحات اسلامی
2-7)اهانت ، تهمت زدن .
3-7)عدم رعایت مقررات و ضوابط .
4-7)عدم اجرای دستورات
5-7)رفتار ناشایست
6-7)تشویق نامناسب .
7-7)تهدید
8-7)برخورد نامناسب با افراد تیمهای خودی یا رقیب
9-7)عدم رعایت مقررات میزبانی در خصوص تیمهای میهمان
10-7)اعتراض به داور و حریف به نحوی که موجب تحریک تماشاگران شود .
11-7)دعوا و ایجاد درگیری .
12-7)اعمال انواع دویینگ .
13-7)تشویق و ارائه طریق برای انجام دوپینگ .
14-7)عدم حضور و یا حضور ناشایست و غیر متعهدانه در تمرینات و مسابقات تیمهای منتخب
یا ملی در صورت دعوت با اراده شخصی و یا با دستور باشگاه مربوطه .

ماده 8: تنبیهات
1-8)تذکر شفاهی
2-8)تذکر کتبی
3-8)محرومیت از شرکت در مسابقات ورزشی ( موقت)
4-8)محرومیت از حضور در میادین ورزشی ( موقت)
5-8)محرومیت از شرکت در مسابقات ورزشی ( دائم)
6-8)محرومیت از حضور در میادین ورزشی ( دائم )
7-8)تنزیل درجه داوری و مربیگری
8-8)ابطال احکام قهرمانی داوری و مربیگری .
9-8)تعلیق موقت یا ابطال پروانه مکان ورزشی
10-8)اخراج از جامعه ورزش
11-8)جرائم نقدی

ماده 9: تجدید نظر
1-9)تنبیهات اعلام شده قطعی بوده و در صورت اعتراض با تشخیص رئیس فدراسیون با حضور اشخاص یاد شده می تواند مورد بررسی و بحث مجدد قرار گیرد . اعتراض کننده فقط تا یک هفته پس از اعلام رای می تواند اعتراض کتبی خود را به افراد یاد شده تسلیم نماید و در صورت گذشت یک هفته از اعلان یا اعلام رای حق اعتراض باقی نخواهد ماند . اعلام و یا اعلان رای می تواند به رویت بازیکن یا باشگاه مربوطه برسد و یا در یکی از نشریات محلی یا کثیرالانتشار کشور یا روزنامه رسمی به چاپ برسد در اینصورت زمان انجام یکی از موارد یاد شده زمان اعلام یا اعلان رای تلقی میشود .

ماده 10:
1-10)رونوشت کلیه احکام صادره باید به مرجع بالاتر و نیز مستقیماً به سازمان تربیت بدنی ارسال گردد.

ماده 11 :
1-11)فدراسیون موظف است تنبیهات مصوب در مورد آن دسته از ورزشکارانی که امکان ارتباط خارجی آنان وجود دارد را به فدراسیون آسیایی و جهانی مربوطه اعلام نمایند .

ماده 12 :
هر گاه محروم شدگان کتباً تقاضای تخفیف در تنبیهات اعلام شده را بنمایند و این تقاضا حاکی از تعهد برای عدم تکرار خطای گذشته باشد صرفاً در صورتی که 75% مدت محرومیت سپری شده باشد این تقاضا به شرح ذیل قابل رسیدگی و صدور رای می باشد :
1-12)احکام صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون
2-12)احکام صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون با تایید این کمیته در شورای عالی انضباطی .

ماده 13 :
فدراسیون مسئول حسن اجرای این آیین نامه می باشد .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 22 آذر 1389
دوشنبه 30 مرداد 1396 10:31 ق.ظ
Hi, I think your website could possibly be having browser
compatibility issues. Whenever I look at your web site in Safari,
it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it's got some
overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up!
Aside from that, fantastic blog!
پنجشنبه 19 مرداد 1396 12:50 ق.ظ
Hi there! This is kind of off topic but I need some guidance from
an established blog. Is it difficult to set up your own blog?
I'm not very techincal but I can figure things out
pretty quick. I'm thinking about making my own but I'm not sure
where to start. Do you have any points or suggestions?
With thanks
جمعه 1 اردیبهشت 1396 07:28 ب.ظ
Hi there, I want to subscribe for this blog to
take most up-to-date updates, therefore where can i do it please help.
چهارشنبه 30 فروردین 1396 07:00 ق.ظ
Hi, all the time i used to check website posts here in the early hours in the dawn, as i love to gain knowledge of more and more.
دوشنبه 28 فروردین 1396 09:22 ب.ظ
I believe that is one of the most vital information for me.
And i'm glad reading your article. But should commentary
on few general issues, The website style is great,
the articles is actually nice : D. Good job, cheers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای باشگاه راگبی ملوان سپید بندر انزلی محفوظ است